Đôi nét về GPS Express

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của GPSExpress là dịch vụ chuyển phát hàng hóa chứng từ đi các nước trên thế giới. Là đối tác của các hang chuyển phát nhanh quốc tế lớn trên thế giới như: TNT, DHL, FEDEX và chuyên các tuyến như China, Singapore, Hongkong, Taiwan, Japan…. GPS Express sẽ mang đến cho các khách hàng có nhu cầu chuyển phát quốc tế sự lựa chon đa dạng và tối ưu nhất