Bảng giá dịch vụ của GPS Express

1.    Dịch vụ chuyển phát nhanh (24h):
NẤC TRỌNG LƯỢNG
VÙNG TRẢ HÀNG
HCM
ĐÀ NẴNG
VINH
HUẾ
HẢI PHÒNG
HN
5kg đầu
500gr đầu
15.000
25.000
35.000
40.000
35.000
35.000
500 gram sau
2.500
8.800
11.500
12.000
12.000
12.000
Từ 5-20 kg
-
17.300
22.500
23.500
23.500
23.500
Từ 21- 30kg
-
16.800
22.000
23.000
23.000
23.100
Từ 31-50 kg
-
16.300
21.500
22.500
22.500
22.600
Trên 50kg
-
15.300
20.500
22.000
22.000
22.100
Trên 500kg
-
14.300
19.500
21.000
21.000
21.100
-Ghi chú:

§  Các tuyến ngoại thành phụ thu thêm: 20%/ tổng cước dịch vụ

§  Các tuyến huyện phụ thu thêm: 25%/ tổng cước dịch vụ


Đọc thêm: