Tháng: Tháng Mười Hai 2019

Chuyển cá cảnh bằng đường hàng không

LÀM SAO ĐỂ CHUYỂN CÁ CẢNH AN TOÀN NHẤT? Chắc hẳn khi bạn nuôi cá cũng sẽ trải qua 1 vài lần phải ship cá đi xa và tự hỏi làm sao cho con cá…